Muzica și plânsul în poezia lui George Bacovia

Eseuri

Autor: Petre Rău

Editura: InfoRapArt

An publicare: 2022

lei15.00 / lei25.00

ISBN 978-606-012-206-7 Category Tag

Consternat de procentul covârșitor al populației, școlare și nu numai, care pare să rezoneze exclusiv cu acele ˮcuvinte goale / ce din coadă au să suneˮ în ritmuri cu influențe orientale, Petre Rău reorientează atenția publicului asupra unui scriitor canonic: George Bacovia.

Știind că versurile bacoviene au trecut prin diverse grile de lectură, Petre Rău oferă cititorilor o lucrare cu evident caracter eseistic (Muzica și plănsul în poezia lui George Bacovia – eseuri), în care include și două texte poetice dedicate acestui scriitor reprezentativ pentru perioada interbelică, pentru simbolismul românesc, realizând o analiză a principalelor aspecte ale liricii bacoviene.

ˮScriitor compozitˮ, așa cum îl considera Mihail Gălățanu, Petre Rău, autor de poezie, proză, aforisme, eseuri și alte lucrări de specialitate, își demostrează prin această lucrare prețuirea pentru George Bacovia, la vremea aceea ˮun avangardistˮ, în accepția lui Dinu Flămând, dar în jurul căruia s-a țesut mitul modernității perene, căci prin acest creator de inconfundabilă atmosferă, poezia românească s-a schimbat. În termenii unor reprezentanți ai tinerei generații, poate mai puțin dispuși să citească poezie, ar fi ˮo valoare / un asˮ etc. al originalității, căci textul poetic bacovian se află la interferența mai multor sfere.

I. Sanda afirma că oricare carte semnată de Petre Rău este ˮun demers didacticˮ, însă mai cu seamă cartea sa despre opera bacoviană nu face excepție, căci probează, într-o manieră accesibilă, faptul că orice poezie este, prin sincretismul artelor, prin originalitatea de expresie a fiecărei arte, un produs artistic complex.

Petre Rău, omul pentru care poezia este ˮo mare nevoie de îmbrățișareˮ, caută convergența dintre poezie și muzică în opera bacoviană, considerând muzica ˮun limbaj universalˮ (p. 7), ˮo structură de sunete legate prin sens, exprimând idei, sentimente, dorințe, aspirațiiˮ (p. 16), dar folosind detalii biografice în susținerea argumentelor. Astfel, receptorii rețin fragmente din mărturiile acestui valoros poet și ale soției sale, Agatha Bacovia, pe care Petre Rău le menționează, că a existat din copilărie un real interes pentru muzică și desen, pentru corespondențe între sentiment, culoare și muzică, pentru ˮmelodia sufletului precedând apariția poezieiˮ.

            Muzica și plânsul în poezia lui George Bacovia este o lucrare impresionantă nu prin dimensiune, ci prin calitatea prezentării, prin fundamentarea teoretică, autorul integrând alte definiții ale muzicii în relație cu poezia (de exemplu, Lotte Lehmann, inter-pretă de lied, contemporană cu G. Bacovia) în abordarea unui subiect de larg interes pentru cititori, elevi și profesori.

Petre Rău prezintă sursele muzicalității textelor bacoviene (instrumente, sonorități ale naturii, combinații sonore, forme muzicale etc.), elementele spațiale, temporale și cromatice, pentru a sublinia că Bacovia este ˮun dirijor al esențelor muzicale și sentimentale ale lumiiˮ (p. 11). După o atentă inventari-ere a acestor elemente, raportându-se la opiniile unor critici literari, Petre Rău atrage atenția asupra unor aspecte definitorii ale operei poetului: ˮorchestra apare doar în trei poemeˮ (p. 58), ˮstatistic, în lirica bacoviană, elementul muzical precumpănește asupra celui cromaticˮ (p. 64).

În partea a doua a lucrării, Petre Rău face o corelație între rugăciune și plâns – ˮalături de rugăciune, plânsul e adevărata oglindă a omuluiˮ (p. 80) și sesizează faptul că, deși poezia e contopită cu cântecul, plânsul este ˮcutremurător și dezastruosˮ (p. 67), nefiind niciodată ˮdescărcare benefică pentru organismˮ (p. 75), așa cum e considerat de specialiști în alte domenii, că ˮplânsul provenit din stările de fericire este refuzat cu ostentație de Bacovia în poezia saˮ (p. 68).

Petre Rău nu face referire doar la textele incluse în manualele școlare. tocmai pentru a reaminti tuturor importanța acestui scriitor, căruia poetul iubitor de lirică bacoviană îi face o prezentare de suflet: ˮun cântăreț pe o singură coardă, cu vibrații triste și adânci, aproape inimitabileˮ.

Izvorâtă din iubire de frumos, din respectul pentru efortul creator al celor ce au influențat generații de scriitori, cartea lui Petre Rău este un dar prețios pentru orice tip de lector.

Cristina Roșu

Tip produs

Ebook, Printed Book

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Muzica și plânsul în poezia lui George Bacovia”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shopping Cart