Studii matematice

Studii matematice originale

Autor: Petre Rău

Editura: InfoRapArt

An publicare: 2018

lei20.00 / lei30.00

ISBN 978-606-012-026-1 Category

Studii de matematică

Stimatul (și dragul!) meu coleg de facultate, Petrică Rău (pe scurt, pe parcursul acestei Prefețe și cu toată considerația: PR), a fost mereu o persoană foarte activă și implicată, atât în activitatea profesională cât și – de fapt – în întreaga viață cotidiană.

A absolvit Facultatea Matematică-Mecanică, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, specialitatea Cercetări ope-raţionale (promoţia 1976), lucrând în „meserie” (și instruindu-se permanent, prin diverse cursuri de specializare-perfecționare), mai intâi ca analist-programator, apoi ca șef de proiect, şef secţie proiectare-implementare, sau manager departament dezvoltare software. În paralel, a elaborat/publicat numeroase lucrări științifice/articole de matematică și informatică (în special legate de inteligență artificială), furnizând și soluții informatice concrete pentru diverși utilizatori de tehnică de calcul. Ca o încununare a acestor eforturi, menționăm că PR a publicat 14 cărți și manuale (plus 8 manuale electronice) din domeniul amintit (matematică-informatică), care au fost foarte apreciate de către specialiști și bine primite de către cititori. Este membru al Societății de Științe Matematice din România și im vechi colaborator al multor reviste de specialitate.

Voi spune în treacăt (din lipsă de spațiu), doar câteva cuvinte despre deosebita sa activitate educativă, artistică, istorico-enciclopedică și literară: este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România (din 2009), publicând o serie de scrieri originale (eseu, critică, poezie, proză, umor) în diverse ziare și reviste, inclusiv 21 de cărți de literatură (din care una ca și coautor), unele având chiar circulație internațională; a fost redactor de carte pentru peste 400 de cărți de autor (în special cele publicate la editura InfoRapArt pe care o conduce din 2008); a fost coordonator și realizator a 20 antologii literare colective; în 2009 înfiinţează şi apoi conduce, până în prezent, revista literară Boem@, în variantă tipografică şi în variantă online (www.boema.inforap-art.ro). Întreaga implicare a lui PR la viața culturală este recunoscută prin prezența în diverse antologii și dicționare de personalități contemporane, prin referințele critice pozitive din reviste literare de prestigiu, prin premii și diplome obținute la gale și festivaluri (cu participare națională și internațională).

Ca proaspăt pensionar (felicitări!) și menținându-și prolificitatea, PR a decis să ne delecteze cu o nouă carte, intitulată STUDII MATEMATICE, i.e. cartea pe care o prefațez. Nu știu cât de exact/incitant/edificator este acest titlu, dar ea conține – pe scurt – „discursuri” legate de (o mică parte din) problematica, devenită uneori obsedantă pentru autor ca rezolvitor de probleme; problematică de multe ori surprin-zătoare și – oricum –  multidisciplinară.

Mai precis, sunt abordate din diverse unghiuri un nu-măr de peste 20 de subiecte/probleme reale, asupra cărora autorul s-a „aplecat” (cu dedicație, pasiune și, aș putea spune – să nu vă mire! – dragoste!). Acestea pot fi „date” cu ușurin-ță spre rezolvare la cercuri/olimpiade/concursuri ale elevilor (sau chiar studenților pasionați de matematică/informatică – și nu numai! – din primii ani de studiu). Ele se constituie în adevărate „bijuterii” mintale, descoperite de PR începând cu anul 1975 (când era încă student) și până în prezent (2018), în ordine temporală crescătoare. Aria tematică variază de la aritmetică, teoria numerelor, combinatorică, probabilități, metode algoritmice, până la analiză matematică, geometrii de ordin superior sau calculabilitate. Este vorba despre pro-bleme/exerciții bine alese/interesante, cu enunț atrăgător, explicații pertinente, rezolvări incitante și generalizări uneori surprinzătoare. Totul este „garnisit” cu referințe bibliografice necesare, precum și cu comparații cu rezolvări alternative prezente în alte culegeri sau manuale.

Conținutul este atât de natură aplicativă cât și teore-tică, cu numeroase abordări „de graniță”: O generalizare a mediilor numerice – teoria mediilor, Aplicații ale identității lui Vandermonde, Asupra derivării unui determinant, Asupra generării unor identități bazate pe șirul lui Fibonacci, Puncte laticeale în plan și spațiu, Metode și tehnici de rezolvare a problemelor de extreme algebrice și geometrice, sau Șiruri recurente liniare și omografice cu coeficieți constanți. Problematica este „serioasă” (inclusiv privind aplicarea matematicii/metodelor algoritmice în domenii conexe), dar și legată de „amuzamente matematice” și „relaxare”: Aspecte geometrice ale tablei de șah, Dileme ale jocurilor de loterie, sau Riscuri în investiții.

Pot astfel concluziona că sunt bucuros că am avut posibilitatea să citesc STUDII MATEMATICE încă înainte de apariție și că sunt onorat că fostul meu coleg Petrică m-a ales pentru a elabora o „mică” introducere și prezentare.

Recomand, cu deosebită căldură, lectura (poate, „cu creionul în mână” a) acestei cărți foarte interesante tuturor celor care mai păstrează în suflet acest obicei (din păcate, nu prea răspândit în urma recentului „asalt” al computerelor asupra umanității în ansamblu). Desigur, recomandarea se adresează în special persoanelor care „simt ceva” pentru gândirea logică și „exercițiile mintale abstracte”, care au afinități pentru știință, matematică sau algoritmică: novici, „necopți”, pasionați.

Prof. Dr. Cristian MASALAGIU, Facultatea de Informatică,  Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Tip produs

Ebook, Printed Book

Shopping Cart